Menü Keresés

X. Éjszakai zarándoklat Brenner János emlékére

2019.12.14.
Rábakethely – Zsida
6km

A zarándoklat története

1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelen harminckét késszúrással megölték Brenner János rábakethelyi atyát.

Éjfél körül egy tizenhét éves fiatalember – egy korábbi ministráns – zörgetett be a plébániára, azzal a kéréssel, hogy súlyos beteg nagybátyját kellene ellátni a szentségekkel. Az atya átment a templomba, nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével a dombtetőn keresztül vezető koromsötét gyalogúton elindult Zsida felé. Útközben többször megtámadták, de sikerült elfutnia. Végül a feltételezett beteg háza mellett kapták el. És ott, nyakában az oltáriszentséggel, harminckét késszúrással megölték.


Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én. Gimnáziumi tanulmányainak befejezése után, 1950-ben jelentkezett novíciusnak a ciszterci rendbe. Kovács Sándor püspök szentelte pappá 1955. június 19-én a szombathelyi székesegyházban. A város Szent Norbert-templomában mutatta be újmiséjét.

Rábakethelyen, Szentgotthárd második kerületében lett káplán. János atya minden áldozatra készen állt a hívekért. Különösen rajongott a gyermekekért és az ifjúságért. Azonban ezeket a kommunista hatalom rossz szemmel nézte, főleg azt, hogy a fiatalokkal is foglalkozott.

Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni, mi történt az 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelen. Csak mozaikdarabokból – a gyanúsítottak, elítéltek vallomásából, valamint néhány szemtanú visszaemlékezéséből és a nyomokból – lehet következtetni az eseményekre.

forrás: Új Ember


Brenner János vértanú halálának emléket állítva 2010-ben szerveztük meg az első éjszakai zarándoklatunkat, mely eseményen az atya meggyilkolása előtti utolsó útját járjuk végig az erdőben vezető úton, Advent 3. vasárnapjára virradó éjszakáján, Zsida irányába.Berenner János

Tudnivalók

  • A zarándoklat időpontja: 2019. december 14. (szombat)
  • Az út hossza: 6km
  • Találkozó este 8 órakor a rábakethelyi templomban lesz, ahol imádság után indulunk el a zsidai Brenner Kápolna felé Dr. Székely János Püspök Atya vezetésével.
  • A zarándoklatot megelőzően 18:00 órai kezdettel püspöki szentmise lesz a Szentgotthárd – Máriaújfalu városrészben lévő kis kápolnában, ahonnan gyalogosan együtt megyünk a zarándoklat helyszínére, Rábakethelyre (ez kb. 2km).
  • Javasoljuk minden résztvevőnek, hogy zseblámpát hozzon magával és az időjárási körülményeknek megfelelő ruházatot viseljen!
  • A zarándoklatot követően a visszatérés a rábakethelyi kiindulási ponthoz egyénileg történik.
  • Az eseményt az időjárási körülményektől függetlenül megtartjuk!
  • Az eseményen való részvétel ingyenes, előzetes jelentkezés nem szükséges!
  • A zarándoklaton MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZ RÉSZT, a szervezők ilyen szempontból felelősséget nem tudnak vállalni a résztvevőkért.Kattintson az útvonal nagyobb térképen való megjelenítéséhez!

A zarándoklat útvonala

A zarándoklaton a korábbi évekhez hasonlóan, Brenner János atya meggyilkolása előtti utolsó útját járjuk végig az erdőben vezető úton, Zsida irányába.

A Zsida határában található emlékhelyen, egy erdei tisztáson, Brenner János emlékére épült Jó Pásztor Kápolnánál megállunk egy rövid imádság erejéig, majd ezt követően folytatódik a zarándokút.

Végül a Zsidán felállított emlékkeresztnél zárjuk zarándoklatunkat, mely a papgyilkosság feltételezett helyszínének közvetlen közelében található. Itt imával és gyertyák meggyújtásával emlékezünk a történtekre.