Menü Keresés

XIV. Éjszakai zarándoklat Brenner János emlékére

2023.12.16.
Szentgotthárd és környéke
8 km

A zarándoklat története

1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelen harminckét késszúrással megölték Brenner János rábakethelyi atyát.

Éjfél körül egy tizenhét éves fiatalember – egy korábbi ministráns – zörgetett be a plébániára, azzal a kéréssel, hogy súlyos beteg nagybátyját kellene ellátni a szentségekkel. Az atya átment a templomba, nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével a dombtetőn keresztül vezető koromsötét gyalogúton elindult Zsida felé. Útközben többször megtámadták, de sikerült elfutnia. Végül a feltételezett beteg háza mellett kapták el. És ott, nyakában az oltáriszentséggel, harminckét késszúrással megölték.

Berenner János

Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én. Gimnáziumi tanulmányainak befejezése után, 1950-ben jelentkezett novíciusnak a ciszterci rendbe. Kovács Sándor püspök szentelte pappá 1955. június 19-én a szombathelyi székesegyházban. A város Szent Norbert-templomában mutatta be újmiséjét.

Rábakethelyen, Szentgotthárd második kerületében lett káplán. János atya minden áldozatra készen állt a hívekért. Különösen rajongott a gyermekekért és az ifjúságért. Azonban ezeket a kommunista hatalom rossz szemmel nézte, főleg azt, hogy a fiatalokkal is foglalkozott.

Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni, mi történt az 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelen. Csak mozaikdarabokból – a gyanúsítottak, elítéltek vallomásából, valamint néhány szemtanú visszaemlékezéséből és a nyomokból – lehet következtetni az eseményekre.

forrás: Új Ember


Brenner János vértanú halálának emléket állítva 2010-ben szerveztük meg az első éjszakai zarándoklatunkat, mely eseményen az atya meggyilkolása előtti utolsó útját járjuk végig az erdőben vezető úton, Advent 3. vasárnapjára virradó éjszakáján, Zsida irányába.Berenner János

Tudnivalók

 • A zarándoklat időpontja: 2023. december 16. (szombat)
 • A zarándoklat idén három szakaszból tevődik össze:
  • I. szakasz: Gyalogos zarándoklat Szentgotthárd Nagyboldogasszony templomától (Szentgotthárd, Széll K. tér 9.) Brenner János utolsó szentmiséjének helyszínére, Szentgotthárd Máriaújfalu városrész kápolnájához.
   Indulás: 17 órakor. Távolság: 4 km. 18 órakor litánia a Máriaújfaluban a Szent Péter és Pál kápolnában (Szentgotthárd, Máriaújfalui út).
  • II. szakasz: Gyalogos zarándoklat Szentgotthárd – Máriaújfaluból Szentgotthárd – Rábakethely Templomába (Szentgotthárd, Dr. Kozma F. utca 9.).
   Indulás: 18:15-kor. Távolság: 3 km. Út közben rózsafüzért imádkozunk. 19:00-kor főpapi szentmise a rábakethelyi templomban.
  • III. szakasz: Éjszakai gyalogos zarándoklat Boldog Brenner János utolsó útján kialakított keresztúton a Brenner kápolnához (Zsida, Jó Pásztor kápolna).
   Indulás: 20:00-kor. Útközben Keresztutat imádkozunk. Táv: kb. 1 km. A keresztút után ima a Brenner Kápolnánál.
   (Záró szakasz:) zarándokmenet Szentgotthárd Zsida városrészébe a Boldog Brenner János emlékére a meggyilkolás helyszínén felállított emlékkereszthez. Az emlékkeresztnél: áhítat.
   Távolság: kb. 500 méter.
 • A zarándoklat bármely szakaszához bárhol lehet csatlakozni.
 • A zarándoklat a Szentgotthárdi Nagyboldogasszony templomban püspöki szentmisével kezdődik 18:00 órakor.
 • A szentmise után a Barokk templom elől kb. 19:00 órakor indul a zarándoklat Rábakethelyre (az út kb. 1,5 km ). (Szentgotthárd, Széll K. tér 9.)
 • A Rábakethelyi templomba annak felújítása miatt idén nem lehet bemenni. 19:45-kor a rábakethelyi temetőben – ami a templomot veszi körül (Dr. Kozma F. utca 9.) – a templom északi oldalánál Brenner János emlékére felállított és most nagyon szépen felújított Piéta – szobor megáldására kerül sor.
 • 20:00-kor a rábakethelyi templomtól indul a hagyományos zarándoklat. Az út érinti a Brenner János tiszteletére emelt Brenner Kápolnát (Jó Pásztor kápolna).
 • Zsidán a gyilkosság helyszíne közelében felállított Brenner János emlékkeresztnél záró imával ér véget a zarándoklat. A távolság kb. 2 km.
 • Zsida városrész lakossága szerény agapéval várja a zarándokokat.
 • Javasoljuk minden résztvevőnek, hogy zseblámpát hozzon magával és az időjárási körülményeknek megfelelő ruházatot viseljen!
 • Azok számára akik a Barokk templomtól jönnek velünk a visszajutás Szentgotthárd központjába a templomhoz, az otthagyott autókhoz esetleg buszokhoz az emlékkereszttől kb. 25-30 perces gyaloglást igényel. A zarándoklatot követően a visszatérés a kiindulási ponthoz egyénileg történik.
 • Az eseményt az időjárási körülményektől függetlenül megtartjuk!
 • Az eseményen való részvétel ingyenes, előzetes jelentkezés nem szükséges!
 • A zarándoklaton MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZ RÉSZT, a szervezők ilyen szempontból felelősséget nem tudnak vállalni a résztvevőkért.Kattintson az útvonal nagyobb térképen való megjelenítéséhez!